Monday, 03/10/2022 - 01:58|
Chào mừng bạn đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ

Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ

Ngày ban hành:
15/04/2020
Ngày hiệu lực:
15/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Truyền thông về giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Tân Trụ năm 2020
Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
10/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định khen thưởng "Liên hoan tiếng hát tuổi mầm non" cấp huyện lần thứ 24

Ngày ban hành:
24/04/2018
Ngày hiệu lực:
24/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực