Monday, 03/10/2022 - 01:47|
Chào mừng bạn đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ
Ngày ban hành:
19/03/2019
Ngày hiệu lực:
19/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

thành lập Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm ngành Giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018

Ngày ban hành:
26/03/2018
Ngày hiệu lực:
26/03/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực