Monday, 03/10/2022 - 01:33|
Chào mừng bạn đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ
Ngày ban hành:
28/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/08/2018
Ngày hiệu lực:
10/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018

Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
15/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực