Monday, 03/10/2022 - 03:04|
Chào mừng bạn đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ

Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30/3/2018

Ngày ban hành:
30/03/2018
Ngày hiệu lực:
15/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày ban hành:
12/03/2018
Ngày hiệu lực:
01/05/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non

Ngày ban hành:
05/01/2018
Ngày hiệu lực:
20/02/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Ngày ban hành:
31/07/2017
Ngày hiệu lực:
01/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực