Thứ hai, 28/11/2022 - 01:39|
Chào mừng bạn đến với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Trụ

Người thực hiện: Trần Huy Phong - Đề Tài: Phát huy hiệu quả của cuộc họp giao ban đầu tuần để nâng cao hiệu quả quản trị trường học

 09/05/2019, 09:51:00 - Lượt xem: 192

Thông tin tài liệu

Người thực hiện: Trần Huy Phong - Đề Tài: Phát huy hiệu quả của cuộc họp giao ban đầu tuần để nâng cao hiệu quả quản trị trường học